autoškola

Úvod / Kontakt / Fotogaléria
Kondičné jazdy Doškolovacie kurzy Kurzy
prvej pomoci
Online prihláška
AKCIA: Možnosť absolvovať kurz na splátky! --- KARIÉRA: Hľadáme nových kolegov inštruktorov. Do obidvoch pobočiek (Malacky, Bratislava). Záujemcovia nás môžu kontaktovať na tel. č. 0918 733 337 alebo e-mailom: polak@happydrive.sk. Nástup možný ihneď. --- Napíšte nám Vaše špeciálne požiadavky --- Obráťte sa na nás s Vašou požiadavakou o cenové ponuky pre firmy, organizácie, nadácie, školy, sociálne zariadenia... --- Ceníme si Váš názor, napíšte nám ho

Motocykle

BRATISLAVA:

A1 - motocykel do objemu 125 cm3 do výkonu 11 kW   ...... 990 EUR

A2 - motocykel do výkonu 35 kW                                   ...... 990 EUR

A   - motocykel s výkonom nad 35 kW                           ...... 990 EUR

Osobitný výcvik (A1-A2, A2-A)                                       ...... 480 EUR

 

MALACKY:

A1 - motocykel do objemu 125 cm3 do výkonu 11 kW   ...... 720 EUR

A2 - motocykel do výkonu 35 kW                                   ...... 990 EUR

A   - motocykel s výkonom nad 35 kW                           ...... 990 EUR

Osobitný výcvik (A1-A2, A2-A)                                       ...... 480 EUR

Cena nezahŕňa:

správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 16,50 EUR a Kurz prvej pomoci.


Osobné vozidlo

BRATISLAVA:

B - osobné vozidlo, manuálna prevodovka ........................ 890 EUR

B - osobné vozidlo, automatická prevodovka ................. 960 EUR

 

MALACKY:

B - osobné vozidlo, manuálna prevodovka ........................ 780 EUR

B - osobné vozidlo, automatická prevodovka ................. 880 EUR

Cena nezahŕňa:

poplatok za kurz prvej pomoci, správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 33 EUR


Osobné vozidlo + príves

B96 - súprava os.vozidlo + príves do 750 kg, celk.hm.súpravy do 4250 kg ... 450 EUR

B/E - jazdná súprava osobné vozidlo + príves do 3500 kg ... 660 EUR

Cena:

  • rovnaká pre obe pobočky
  • nezahŕňa poplatok za kurz prvej pomoci, správny poplatok za skúšku platený v kolkoch vo výške 33 EUR

Kondičné jazdy

BRATISLAVA:

B - osobné vozidlo, 90 min. ... 45 EUR, kondičná jazda pred skúškou 40 EUR °

 

MALACKY:

B - osobné vozidlo, 90 min. ... 36 EUR, kondičná jazda pred skúškou 30 EUR °

° 3 a viac kondičných jázd, cena dohodou


Doškoľovacie kurzy

na skup. A, B, B/E           ... 450 EUR

skúška - poskytnutie vozidla s inštruktorom ... 40 EUR


Opakovaná skúška

na skup. A1, A2, A, B, B/E ... 45 EUR


Individuálny kurz (skupiny A2, A, B)

(max.počet frekventantov 4; nejedná sa o zrýchlený kurz) ... 1.200 EUR


Zrýchlený kurz (skupiny A2, A, B)

(4-6 týždňov) ... 1.800 EUR